ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی

جراحی شکم که با نام های تامی تاک ، ابدومینوپلاستی شناخته می شود یکی از روش های مسطح کردن شکم می باشد. این عمل با برداشتن چربی اضافه شکم موجب می شود ظاهر افتاده شکم برطرف شود. جراحی شکم یا همان ابدومینوپلاستی نباید با لیپوساکشن شکم اشتباه گرفته شود اگرچه با توجه به شرایط شما و نظر جراح پلاستیک این عمل می تواند با لیپوساکشن ترکیب شود.

در صاف کردن شکم که جراحی شکم ابدومینوپلاستی نام دارد، پوست اضافه و چربی برداشته می شود، و در بسیاری موارد عضلات جدا و ضعیف را ترمیم میکند و نمایه شکمی صاف تر و سفت تری ایجاد میکند.

رزرو وقت