الکترواکوپانچر

الکترواکوپانچر

الکترواکوپانکچر یا الکترواکوپانچر از زیرمجموعه های طب سوزنی است با این تفاوت که در این روش درمانی جریان الکتریکی از سوزنها عبور داده می‌شود. عبور جریان الکتریکی در الکترواکوپانکچر به دلیل تقویت خاصیت طب سوزنی و تحریک کردن بافت عصبی است.

رزرو وقت