ماساژ تونیا (چینی) یومی هو تراپی

ماساژ تونیا (چینی) یومی هو تراپی

يومی هو تراپی روشی برای پيشگيری و درمان بيماری ها است. انواع ماساژ درمانی و یومی هو تراپی اسپاسم‌های عضلانی را برطرف كرده و به اصلاح اسكلت‌بندی و مفاصل كل بدن پرداخته است.

ماساژ یومی هو تراپی به اختلالات سيستم‌های موجود در بدن می‌پردازد و اختلالات سيستم‌های موجود در بدن را برطرف كرده و عملكرد غدد درون‌ريز را تنظيم می‌كند.

انواع تکنیک های ماساژ درمانی و یومی هو تراپی همچنين با بهبود سيستم گردش خون و سيستم لنفاتيک بدن به قدرت خود درمانی و افزايش سيستم ايمنی بدن كمک می‌كند.

در اين روش به ويژه به تصحيح وضعيت لگن و ستون فقرات تاكيد می‌شود و بی‌نياز از مصرف دارو (متحمل آثار زيان بخش جانبی آن) می‌باشد. از انجام اعمال جراحی غيرضروری به ويژه در مورد سيستم‌های اسكلتی-عضلانی (مانند: ديسک، سياتيک، آرتروز، ناهنجاری‌های ستون فقرات نظير اسكوليوز، كيفوز و …) جلوگيری می‌كند.

در انواع ماساژ درمانی و یومی هو تراپی بيشتر به دانش و مهارت درمانگر نياز است تا نيازهای ديگر.

رزرو وقت