کاشت ابرو

کاشت ابرو

کاشت طبیعی ابرو نیز فرآیندی شبیه به کاشت مو است. در واقع فولیکول‌های سالم باید به قسمتی از ابرو که دچار ریزش شده است، انتقال یافته و پیوند انجام گیرد. اما اکنون این سوال پیش می‌آید که فولیکول مو از کجا تامین می‌گردد؟ اگر متخصص بخواهد از مو‌های موجود در ابرو برای استخراج فولیکول استفاده کند، قطعاً همان قسمت که مشکلی ندارد نیز تخلیه خواهد شد. لذا کاشت ابرو با استفاده از فولیکول موی پشت گوش و یا در درجه دوم، موی پشت سر انجام خواهد شد.

رزرو وقت